CÔNG CỤ
Padlet
03/06/2023 CÔNG CỤ 0. Bình Luận

Padlet là một công cụ tương tác trực tuyến cho phép tạo bảng tin ảo, nơi mà người tham gia có thể chia sẻ thông tin, ý tưởng, hình ảnh và tài liệu dễ dàng. Nó giúp tạo ra môi trường thảo luận, chia sẻ, tương tác trực tuyến và thúc đẩy tương tác giữa mọi người.

Hướng dẫn sử dụng: Để bắt đầu, người dùng tạo tài khoản và tạo bảng tin mới trên trang web của Padlet. Padlet hiện có sẵn các mẫu bố cục và tùy chỉnh bảng tin, hình ảnh và đính kèm tập tin. Sau đó, người dùng chia sẻ liên kết đến bảng tin với người tham gia. Lưu ý về việc cấp quyền truy cập để mọi người có thể thêm ý tưởng hoặc đăng tải thông tin liên quan vào bảng tin.

Sử dụng công cụ

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »