Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Giảng Dạy
PR.Bài tập 01: Xây dựng quan hệ với nhân viên
22/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sinh viên đọc tài liệu và trả lời câu hỏi cho tình huống theo nhóm của mình. Bấm nút download dưới cuối trang để tải bài.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »