Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Bài tập 03: Giải quyết khủng hoảng
22/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Tạp chí kinh doanh Havard đưa ra khái niệm: Khủng hoảng là một tình thế đạt tới giai đoạn nguy hiểm, gay cấn, cần phải có một sự can thiệp ấn tượng và gay cấn để sửa chữa thiệt hại lớn.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »