Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Bài tập 04: Giải quyết khủng hoảng
22/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Ngày nay, với sự hỗ trợ tích cực của mạng thông tin toàn cầu và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, các hoạt động kinh doanh đã trở nên đa dạng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, những rủi ro cũng theo đó mà phát sinh nhiều hơn và phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải nhận biết các dạng khủng hoảng phát sinh có thể đối mặt trong tương lai. Mỗi quyết định của nhà quản trị khủng hoảng đều ảnh hưởng không nhiều thì ít đến danh tiếng cũng như lợi nhuận của công ty.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »