Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Bài tập 14: Tổ chức sự kiện
22/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Ngày nay, việc tổ chức sự kiện đã trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất trong hoạt động tiếp thị đặc biệt là trong PR. Thực tế cho thấy, nhiều công ty lớn đã dám bỏ ra hàng triệu USD mỗi năm để tổ chức các sự kiện và đã đạt được không ít thành công nhờ tăng được doanh số bán.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »