Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Bài tập 02: Đánh giá hiệu quả PR
22/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Mục tiêu của hoạt động PR nói riêng và các hoạt động Marketing nói chung là điều kiện đầu tiên để xác định các chương trình của doanh nghiệp có được đưa vào thực tế hay không.Chính vì thế,để đánh giá hoạt động hiệu quả của hoạt động PR phải dựa trên mục tiêu,doanh nghiệp muốn đạt được gì thông qua những hoạt động này

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »