Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Chuyên nghiệp hóa quan hệ nhà đầu tư (IR)
29/10/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Quan hệ với nhà đầu tư tốt giúp doanh nghiệp có những cổ đông trung thành và giữ được giá cổ phiếu ổn định.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »