Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Publicist: Giàu được ăn, khó phải chịu
26/10/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Là bộ mặt giao tế với báo chí cho ngôi sao, nếu nổi tiếng, publicist sẽ có thêm khách hàng, sơ xuất sẽ bị đuổi

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »