Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Marketing ngành hàng tiêu dùng nhanh
15/09/2009 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Đối mặt với các tin đồn bất lợi cho thương hiệu đã không còn là chuyện hiếm ở Việt Nam. Những tin đồn, những thông tin dù thất thiệt hay có cơ sở chăng nữa cùng đều gây ảnh hưởng lớn đối với uy tín của thương hiệu. Giải pháp hẳn sẽ thay đổi tùy theo lĩnh vực liên quan. Riêng với hàng tiêu dùng nhanh, ngành hàng được xem là nhạy cảm nhất với truyền thông, các marketer có thể phần nào tìm ra được câu trả lời từ kết quả nghiên cứu do FTA vừa thực hiện tháng 7.2009.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD