Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Giảng Dạy
PR.Mẫu thông cáo báo chí
27/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận


Các bạn sinh viên có thể tham khảo mẫu Thông cáo báo chí này để thực hiện bài tập viết TCBC cho riêng mình. Ngoài ra, trên mạng internet chúng ta có thể tìm thấy nhiều mẫu khác để tham khảo thêm.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »