Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Giảng Dạy
PR.Bài 4: Hoạt động Tài trợ
26/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 2. Bình Luận

Tài trợ là một trong những hoạt động rất cần thiết cho việc đánh bóng tên tuổi, hình ảnh của cá nhân hay công ty. Tuy nhiên trước khi quyết định tài trợ cho chương trình nào thì chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng bộ hồ sơ xin tài trợ của nhà tổ chức. Những quyền lợi gì mà doanh nghiệp được hưởng cũng như có được so với số tiền bỏ ra… Bài 4 sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức đó một cách cụ thể.

 

2 bình luận

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »