Quản trị Marketing
Tài Liệu Tham Khảo
QTMar: Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam nhanh nhất thế giới
23/07/2017 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Theo đánh giá của Quỹ dân số Liên Hợp quốc, dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ chưa từng có trong lịch sử.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD