Quản trị Marketing
Tài Liệu Tham Khảo
QTMar: Bí mật của người tiêu dùng Trung Quốc
23/07/2017 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Lily Li dùng tai nghe Apple cho chiếc điện thoại Trung Quốc rẻ tiền được đút trong túi, để mọi người tưởng rằng cô đang dùng iPhone.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »