Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Giảng Dạy
PR.Bài 5: Event và PR
25/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Bài này giới thiệu đến các bạn sinh viên các bước tổ chức một sự kiện đứng dưới góc độ một Agency . Từ khi tiếp xúc với khách hàng để lắng nghe yêu cầu của họ đến khi chương trình được thực hiện. Các hoạt động PR khác hỗ trợ cho sự kiện mang lại những hiệu quả gì. Ngoài ra nếu các bạn sinh viên muốn tìm hiểu tường tận hơn về nội dung Tổ chức sự kiện có thể tham khảo thêm tài liệu. Nguồn tài liệu này được trích dẫn từ Công ty Goldsun Việt Nam.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »