PR

Mẫu kịch bản sự kiện

Các nhóm có thể tải xem mẫu các tài liệu cho một sự kiện.

Mẫu báo cáo sau sự kiện

Các nhóm có thể tải xem mẫu các tài liệu báo cáo sau sự kiện.

eBook Public relations: Strategies and Tactics

Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Public relations: Strategies and Tactics, Allyn & Bacon, 11th Edition, 2015. Bấm tại đây

eBook Public Relations_The Profession and the Practice

Dan Lattimore et al., Public Relations_The Profession and the Practice, 4th   edition, McGraw Hill, 2012. Bấm tại đây

PR.Bài 0: Giới thiệu môn học

Các bạn sinh viên và học viên nên tham khảo tài liệu này trước khi tham gia môn học. Phương pháp học môn Quan hệ Công chúng khá đặc biệt, đòi hỏi cả người học và người dạy đều phải làm việc một cách tích cực trong từng buổi học để có thể nắm bắt […]

PR.Bài 1: Tổng quan môn PR

Bài 1 giới thiệu đến các bạn sinh viên những khái niệm liên quan đến môn học Quan hệ công chúng (PR). Sự khác nhau cơ bản giữa Marketing và hoạt động quảng cáo với PR là gì. Ngoài ra trong bài này cũng có một số đề mục khái quát qua nghề PR hiện nay tại […]