Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Giảng Dạy
eBook Public Relations_The Profession and the Practice
31/07/2020 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Dan Lattimore et al., Public Relations_The Profession and the Practice, 4th   edition, McGraw Hill, 2012.

Bấm tại đây

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »