Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Giảng Dạy
eBook Public relations: Strategies and Tactics
31/07/2020 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Public relations: Strategies and Tactics, Allyn & Bacon, 11th Edition, 2015.

Bấm tại đây

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

BÀI KẾ   »