Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy
B2B Marketing. Bài 07 – Bán hàng cá nhân
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu:
– Vai trò của Nhân viên Bán hàng cá nhân đối với hoạt động Marketing Công nghiệp.
– Qui trình bán hàng của Nhân viên Bán hàng cá nhân trong một tổ chức.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »