Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy
B2B Marketing. Bài 08 – Truyền thông
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu:
– Các bước phát triển chương trình truyền thông cho sản phẩm công nghiệp.
– Vai trò của các công cụ truyền thông như quảng cáo, PR, khuyến mãi và Marketing trực tiếp.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »