Quản trị Sản phẩm mới
Tài Liệu Giảng Dạy
Bài 4_QTSPM_Sáng tạo và phát triển khái niệm sản phẩm
06/12/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Bài bốn mang đến cho người học cách thức phát triển khái niệm sản phẩm dựa trên việc lựa chọn các cơ hội mà doanh nghiệp đã phát hiện ra trong giai đoạn trước đó.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD