Quản trị Sản phẩm mới
Tài Liệu Giảng Dạy
Bài 3_QTSPM_Xác định cơ hội cho sản phẩm mới
07/12/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Bài ba hướng dẫn người đọc các bước giúp xác định các cơ hội cho việc phát triển sản phẩm mới và xây dựng PIC trong việc nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »