Marketing Căn bản
Tài Liệu Giảng Dạy
POM. Bài 03 – Hành vi tiêu dùng
20/02/2010 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Khách hàng của một doanh nghiệp bao gồm 2 đối tượng là người tiêu dùng cuối cùng và khách hàng tổ chức. Việc tìm hiểu những nhân tố tác động đến họ trong quá trình ra quyết định mua cũng như qui trình mua hàng của họ là một điều hết sức quan trọng và cần thiết. Trong bài này các bạn sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản nhất liên quan đến hành vi mua hàng của khách hàng.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »