Marketing Căn bản
Tài Liệu Giảng Dạy
POM. Bài 04 – Nghiên cứu thị trường
19/02/2010 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp ít nhiều đều có nghiên cứu thị trường (NCTT), từ nghiên cứu đối thủ cạnh tranh đến nghiên cứu các vấn đề thường xuyên xảy ra trong quá trình bán hàng hay tung một sản phẩm mới. Thông thường đối với các doanh nghiệp nhỏ, họ thường không dành sẵn ngân sách cho hoạt động NCTT một cách bài bản. Bài này với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến NCTT và các bước của một qui trình NCTT chuyên nghiệp.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »