Marketing Căn bản
Tài Liệu Giảng Dạy
POM. Bài 05 – Phân khúc thị trường, Xác định thị trường mục tiêu và Định vị
18/02/2010 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Doanh nghiệp muốn triển khai được chiến lược Marketing mix một cách hiệu quả và thành công đòi hỏi phải hoàn tất một công việc vô cùng quan trọng. Đó là xác định được thị trường mục tiêu, đối tượng khách hàng mong muốn hướng tới của doanh nghiệp và định vị được sản phẩm của mình trong tâm trí của họ. Bài học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cốt lõi về vấn đề này.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »