Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
Basic Marketing. Các định nghĩa khác nhau về Social Media trên Wikipedia
11/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Lần đầu tiên định nghĩa về Social Media được đưa ra trên Wikipedia vào ngày 9.7.2006. Từ đó đến nay, định nghĩa nãy đã liên tục được chỉnh sửa và hoàn thiện bởi hàng trăm tác giả với hơn 500 lần cập nhật.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »