Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
Basic Marketing. Đo lường hiệu quả trên Social Media-có cần không?
11/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Chỉ 16% số lượng các doanh nghiệp trên thế giới đo lường tỉ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) cho các chương trình quảng cáo trên Social Media (số liệu điều tra của Mzinga and Mabson Executive Eduaction trên trang web www.Marketer.com công bố vào tháng 9.2009)

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »