Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
POM. Kênh phân phối siêu thị: ngoài khó vào, trong khó nói
11/10/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

 

Một trong những kênh phân phối hiệu quả nhất cho các nhà sản xuất là hệ thống siêu thị. Tuy nhiên, do các số lượng nhà cung cấp quá nhiều mà hệ thống siêu thị lại chưa đáp ứng nên nhiều mặt hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất vẫn khó chen chân được trong siêu thị.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »