Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
POM. Trà thảo mộc: Sống hay không sống?
08/09/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

 

Sau sự tiên phong và thành công của Dr.Thanh, nhiều nhãn hàng trà thảo mộc khác thi nhau ra đời, tạo nên sự cạnh tranh sôi động trên thị trường này.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »