Marketing Căn bản
Tài Liệu Tham Khảo
POM. Tiêu chuẩn chất lượng nào cho ngành nghiên cứu thị trường?
09/02/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

 

 

ISO 20252:2006 là tiêu chuẩn chất lượng ngành nghiên cứu thị trường do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO ban hành năm 2006. Theo công bố của MRQSA (Market Research Quality Standards Association, tạm dịch: Hiệp hội Tiêu chuẩn Nghiên cứu thị trường), hiện nay trên thế giới có khoảng 70 đơn vị nghiên cứu thị trường được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 20252.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »