KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Đề xuất chiến lược truyền thông facebook marketing cho Khách sạn A-in Riverside
08/07/2023 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN 0. Bình Luận

Tóm lược:

Đề tài “Đề xuất chiến lược truyền thông Facebook Marketing cho khách sạn A-In Riverside” được thực hiện cho thời gian tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2022. Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm đề xuất giải pháp cho mục tiêu nghiên cứu đưa ra gồm có việc xác định các yếu tố thu hút trên fanpage ảnh hưởng đến dự định mua của khách hàng, bên cạnh đó đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông trên Facebook của khách sạn A-In Riverside, từ các mục tiêu đó tác giá có đầy đủ cơ sở lý thuyết và thực tế để đề xuất chiến lược truyền thông Facebook Marketing cho fanpage A IN HOTEL RIVERSIDE. Tác giả lựa chọn phương pháp nghiên cứu là nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng và nghiên cứu tại bàn kết hợp với quy trình nghiên cứu chuẩn để cho ra kết quả nghiên cứu chính xác, giải quyết được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Với phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả phỏng vấn chuyên sâu với các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại khách sạn A-In Riverside để xác định các biến và yếu tố giúp phục vụ cho nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định lượng tác giả thực hiện khảo sát online với hơn 338 mẫu khảo sát ở khu vực TP.HCM giúp tìm hiểu các yếu tố thu hút khách hàng trên fanpage ảnh hưởng đến dự định mua của họ. Ngoài ra, tác giả thực hiện nghiên cứu tại bàn, tiến hành đọc và phân tích các dữ liệu từ báo cáo nội bộ để đánh giá hoạt động truyền thông trong khoảng thời gian 6 tháng của khách sạn A-In Riverside giúp xác định tình hình truyền thông hiện tại. Với các kết quả nghiên cứu từ các phương pháp nghiên cứu đã nêu, tác giả thu thập kết quả để tiến hành phân tích và đưa ra giải pháp. Kết quả nghiên cứu được lấy làm cơ sở đề xuất cho chiến lược truyền thông Facebook Marketing cho khách sạn A-In Riverside. Tác giả xác định mục tiêu kế hoạch, đối tượng khách hàng, tình hình thực tế của doanh nghiệp để đưa ra kế hoạch tổng thể và cụ thể. Kế hoạch được triển khai trên kênh Facebook với các chỉ tiêu KPIs và hình thức thực hiện được dựa trên mục tiêu và kết quả đã nghiên cứu, từ đó kế hoạch đề xuất bám sát vào lý thuyết và vẫn mang lại hiệu quả về mặt thực tế cho khách hàng dựa trên các chỉ tiêu về hành động chuyển đổi. Kế hoạch đề xuất bao gồm kế hoạch truyền thông tổng thể, kế hoạch triển khai chi tiết trên các kênh, xây dựng nội và hình thức quảng cáo, ngân sách và thời gian dự kiến. Từ kế hoạch đề xuất, tác giả tiến hành đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của kế hoạch mang lại.

Xem thêm
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »