KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Đề xuất chiến lược truyền thông trên nền tảng kỹ thuật số nhằm nâng cao độ nhận diện thương hiệu cho Académie Beauté Vietnam
08/07/2023 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN 0. Bình Luận

Tóm lược:

Đề tài “Đề xuất chiến lược truyền thông trên nền tảng kỹ thuật số nhằm nâng cao độ nhận diện thương hiệu cho Académie Beauté Vietnam” được thực hiện với những mục tiêu nghiên cứu chính; đó là đánh giá tình hình hoạt động truyền thông hiện tại của doanh nghiệp, mô tả chân dung của nhóm khách hàng mục tiêu, phân tích, đánh giá hành vi, sở thích của nhóm khách hàng này trên các kênh kỹ thuật số và từ đó đề xuất ra chiến lược truyền thông phù hợp. Tác giả lựa chọn phương pháp nghiên cứu tại bàn, nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng để cho ra được những kết quả nghiên cứu chính xác; phục vụ cho việc giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Với phương pháp nghiên cứu tại bàn, tác giả phân tích các dữ liệu từ nguồn thông tin nội bộ và các nguồn dữ liệu thứ cấp khác có liên quan; từ đó xác định và đánh giá tình hình hoạt động truyền thông hiện tại của doanh nghiệp. Trong nghiên cứu định tính, tác giả phỏng vấn với các chuyên gia trong ngành để xác định các yếu tố nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng bảng câu hỏi nghiên cứu định lượng. Sau đó, tác giả thực hiện cuộc khảo sát thông qua biểu mẫu Google Form với cỡ mẫu là 200. Khảo sát định lượng sẽ giúp tác giả đánh giá được những hành vi sở thích của nhóm khách hàng trên các kênh mạng xã hội. Cùng với những kết quả đã thu thập được, tác giả tiến hành phân tích và lấy đó làm cơ sở để đề xuất các chiến lược truyền thông trên nền tảng kỹ thuật số nhằm nâng cao độ nhận diện cho thương hiệu. Các mục tiêu, KPIs được đặt ra và chân dung khách hàng mục tiêu cũng được vẽ ra trước khi thực hiện hoạt động đề xuất. Chiến lược được đề xuất sẽ bao gồm các kế hoạch truyền thông tổng quan, kế hoạch truyền thông chi tiết và chi phí cho các hoạt động đó.

[pdf-embedder url=”https://sinhvien.dinhtienminh.net/wp-content/uploads/2023/07/de-xuat-chien-luoc-truyen-thong-tren-nen-tang-ky-thuat-so-nham-nang-cao-do-nhan-dien-thuong-hieu-cho-academie-beaute-vietnam.pdf” title=”Xem thêm”]

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »