KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Đề xuất phát triển chiến lược Content Marketing trên Tik Tok vào danh mục sản phẩm tiếp thị nội dung của Công ty Cổ phần Truyền thông Thời đại (Time Universal) tại thị trường Việt Nam
08/07/2023 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN 0. Bình Luận

Tóm lược:

Đề tài: “Đề xuất phát triển chiến lược Content Marketing trên Tik Tok vào danh mục sản phẩm tiếp thị nội dung của Công ty Cổ phần Truyền thông Thời đại (Time Universal) tại thị trường Việt Nam” được thực hiện trong thời gian hai tháng từ ngày 8 tháng 8 năm 2022 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022. Muc tiêu đặt ra cho đề tài là nghiên cứu những vấn đề liên quan đến việc triển khai Content Marketing trên nền tảng TikTok để có thể đề xuất danh mục này vào dịch vụ của Time Universal khi thực hiện chiến lược Marketing cho khách hàng.

Quy trình nghiên cứu được tác giả thực hiện qua 3 giai đoạn chính: Đầu tiên, tác giả tiến hành việc nghiên cứu tại bàn (tìm hiểu thông qua báo chí, bài nghiên cứu, Internet), nghiên cứu định tính (tiến hành phỏng vấn những người trong độ tuổi 18-30 về những yếu tố thu hút họ tiếp cận nội dung tiếp thị trên nền tảng TikTok, phỏng vấn các chuyên gia, những người tham gia sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok về các chiến lược nên triển khai như thế nào). Cuối cùng, từ kết quả nghiên cứu ở trên tác giả tiến hành khảo sát định lượng với 300 mẫu bao gồm 2 đối tượng để từ đó làm cơ sở cho kế hoạch đề xuất. Với cỡ mẫu khảo sát định tính bao gồm 5 đáp viên và mẫu khảo sát định lượng là 300 mẫu dựa trên công thức nhân tố khám phá EFA, đối tượng khảo sát mà tác giả hướng tới là sinh viên, người đi làm trong độ tuổi từ 18-30 tuổi và những người sáng tạo, chuyên gia tiếp thị nội dung trên nền tảng TikTok. Sau quá trình khảo sát, tác giả sử dụng Excel đee phân tích kết quả.

Phần kết quả từ việc khảo sát định lượng cùng với kết quả khảo sát định tính và những thông tin đã nghiên cứu tại bàn, tác giả tiến hành đánh giá và nhận xét, từ đó đưa ra đề xuất “Đề xuất phát triển chiến lược Content Marketing trên Tik Tok vào danh mục sản phẩm tiếp thị nội dung của Công ty Cổ phần Truyền thông Thời đại (Time Universal) tại thị trường Việt Nam”. Kế hoạch bao gồm đề ra những chiến lược phù hợp kết hợp với những yếu tố thu hút người dùng tiếp cận nội dung tiếp thị trên nền tảng TikTok để tạo ra bản kế hoạch cơ bản để có thể vận dụng vào những chiến lược đề xuất cho khách hàng.

Xem thêm
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »