KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Đề xuất kế hoạch tái định hướng nội dung Group cộng đồng Sài gòn hẻm của Agency 198x
08/07/2023 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN 0. Bình Luận

Tóm lược:

Đề tài “Đề xuất kế hoạch tái định hướng nội dung Group Cộng đồng Sài Gòn Hẻm của Agency 198X” được nghiên cứu từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2022. Với mục tiêu tìm hiểu về vai trò và những lợi ích mà Group Cộng đồng mang lại cho doanh nghiệp, nghiên cứu các yếu tố tác động đến tỷ lệ tương tác của bài đăng và hành vi tương tác đối với từng loại nội dung. Từ đó, tác giả đưa ra đề xuất kế hoạch tái định hướng nội dung cho Group Sài Gòn Hẻm để các bài đăng đạt được tỷ lệ tương tác tốt hơn và gia tăng số lượng thành viên tham gia Group Cộng đồng này.

Trong quá trình nghiên, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu tại bàn, nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng để tổng hợp và phân tích các dữ liệu liên quan. Tác giả thực hiện nghiên cứu tại bàn cho các nghiên cứu về số liệu thống kê trong quá khứ và xu hướng thị trường. Từ kết quả nghiên cứu định tính được nghiên cứu dựa trên mô hình nghiên cứu các yếu tố làm tăng tỷ lệ tương tác trên các trang mạng xã hội của Sudarsan Jayasingh (2018), tác giả xây dựng bảng câu hỏi khảo sát định lượng đối với 360 đối tượng là thành viên của các Group Cộng đồng trong độ tuổi từ 18-34, đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy, cả 3 yếu tố “Loại nội dung”, “Loại định dạng” và “Thời gian đăng bài” đều có tác động đến tỷ lệ tương tác của bài đăng trong các Group Cộng đồng. Trong đó, “Thời gian đăng bài” là yếu tố được cho là có tác động nhiều nhất đến tỷ lệ tương tác. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người dùng có hành vi tương tác chủ động với loại nội dung thông tin, và có mức độ tương tác thụ động phổ biến hơn đối với 3 loại nội dung còn lại.

Dựa trên những kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất “Bảng kế hoạch định hướng nội dung cho Group Sài Gòn Hẻm” dựa trên 4 loại nội dung chính có tác động đến tỷ lệ tương tác. Cơ sở của đề xuất, mục tiêu và kế hoạch chi tiết và cách đo lường tính khả thi của kế hoạch đã được tác giả trình bày trong chương 3 của báo cáo.

Xem thêm
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »