ĐIỂM THI
Điểm học phần_IM_CH IB 31.2_SCN
29/11/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Học viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 03/12/2022.

Những lỗi trừ điểm:

  • Đặt sai tên file bài nộp: -50%
  • Nộp lại bài muộn/Không nộp lại bài sau thuyết trình: -1đ
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »