ĐIỂM THI
Điểm học phần_MCB(EN)_AV01HCK27.1_TT7
22/12/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 25/12/2022.

Những lỗi trừ điểm:

  • Nộp bài sai yêu cầu của GV: -2đ
  • Nghỉ học (không báo email trước đó cho GV) để thảo luận dự án với GV: -1đ
  • Tham gia lớp học muộn: -1đ

 

 

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »