ĐIỂM THI
Điểm học phần_MCB_KMCK48_ST3
30/12/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 01/01/2023.

Những lỗi trừ điểm:

  • Tự ý cho phép các bạn vào lớp: -3đ
  • Bài làm thiếu kết quả đạo văn: -3đ
  • Nộp bài qua mail: -3đ
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »