ĐIỂM THI
Điểm học phần_MQT(EN)_KMC01K46_CT4
27/12/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 29/12/2022.

Những lỗi trừ điểm:

  • Nộp bài qua mail: trừ 50% điểm bài làm
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »