ĐIỂM THI
Điểm học phần_MQT(EN)_KMC03K46_CT6
22/12/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 25/12/2022.

Những lỗi trừ điểm:

  • Không có tài liệu tham khảo: -3đ
  • Nộp bài muộn deadline: -2đ

 

 

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »