ĐIỂM THI
Điểm học phần_Mar Inno_CN001K47_CT5-7
27/12/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Học viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 29/12/2022.

Những lỗi trừ điểm:

  • Đặt sai tên file: -2đ
  • Vắng mặt ngày trình bày báo cáo: -1đ
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »