Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài tập 5 – Thuyết trình nhóm
29/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sinh viên nhận yêu cầu của giảng viên để biết thông tin thuyết trình của nhóm theo chủ đề “Phương thức thâm nhập thị trường thế giới”.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »