Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Xây dựng khu kinh tế mở: Lệch lạc cách làm
29/10/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Sau 6 năm xây dựng Chu Lai, khu kinh tế mở đầu tiên ở Việt Nam, kết quả thu hút đầu tư dường như vẫn dậm chân tại chỗ.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »