Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Mặt bằng bán lẻ đã “có cửa” cho nhà đầu tư cá nhân
26/10/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Đầu tư mặt bằng bán lẻ trong các trung tâm thương mại đang thu hút sự quan tâm của một số nhà đầu tư cá nhân. Nhưng hình thức này cũng có những rủi ro nhất định.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »