Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Người tạo ra diện mạo mới cho Viễn Thông A
22/12/2009 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Có mặt từ năm 1997 nhưng trong thời gian dài, cái tên viễn thông A vẫn không tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường, và bị một vài “đàn em” qua mặt do có những hoạt động khá rầm rộ. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, Viễn Thông A đã có những bước tiến đáng kể, cả về tốc độ tăng trưởng lẫn hình ảnh thương hiệu với những chương trình marketing ấn tượng. Đằng sau những thành công đó đều thấp thoáng hình ảnh của ông Scott Brewer (SB) – vị Giám đốc Marketing người Úc, đã từng làm việc cho Music Yamaha Thái Lan.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »