Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Tập quán tư duy của Toyota
22/12/2009 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Có một tỉ lệ rất đông các thương gia thành công trên thế giới là do người Do Thái, người Hoa ở hai tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và người Ấn Độ theo đạo Sik. Những người này thảnh công không phải vì họ giỏi hơn người khác mà chính ảnh hưởng đặc trưng của văn hóa, tôn giáo và phong tục tập quán đã tạo nên cách nghĩ và cách làm giúp họ thành công. Quyển sách mỏng này sẽ tiết lộ với bạn bí mật thành công của những người này, thông qua các câu chuyển của Toyota.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »