Marketing Quốc tế
Tài Liệu Tham Khảo
International Marketing. Triết lý con bò sữa
15/09/2009 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Làm sao để đưa một công ty có quy mô trung bình thành tập đoàn trong 5-10 năm? Đây là câu hỏi quan trọng nhất đặt ra cho hội đồng quản trị và tổng giám đốc trong việc hoạch định chiến lược.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD