Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy
Marketing Management. Bài 00 – Giới thiệu môn học
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 2. Bình Luận

Các sinh viên và học viên nên tham khảo tài liệu này trước khi tham gia môn học. Nội dung học môn Quản trị Marketing khá rộng và chuyên sâu, đòi hỏi cả người học và người dạy đều phải làm việc một cách tích cực trong từng buổi học để có thể nắm bắt kịp toàn bộ nội dung. Phần tham khảo tài liệu, giảng viên cố gắng giới thiệu nhiều nguồn nhằm mục đích đa dạng hóa tài liệu. Chúc các bạn học môn này thật thú vị.

 

2 bình luận

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »