Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy
Marketing Management. Bài 01 – Nhập môn Quản trị Marketing
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ:
– Hiểu bản chất của hoạt động Quản trị Marketing trong doanh nghiệp.
– Hiểu các bước của một qui trình quản trị Marketing cần thực hiện trong thực tế.
– Biết cách lập kế hoạch Marketing.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »