Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy
Mẫu Kế hoạch Marketing
10/01/2018 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sinh viên có thể tham khảo mẫu kế hoạch Marketing này. Nó rất hữu ích cho những ai lần đầu tiên viết kế hoạch này.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »