Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy
Marketing Management. Bài 02 – Thu thập thông tin và đo lường thị trường
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ nắm rõ các loại thông tin mà doanh nghiệp cần trong quá trình hoạt động kinh doanh và cách thức làm sao để có được các loại thông tin đó một cách chính xác và kịp thời nhất, từ đó các nhà quản trị đưa ra các quyết định Marketing

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »