Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy
Marketing Management. Bài 06 – Phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ:
– Hiểu phân khúc thị trường là gì và vì sao doanh nghiệp cần phải phân khúc thị trường.
– Hiểu tầm quan trọng của việc lựa chọn thị trường mục tiêu và cách thức lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp với doanh nghiệp.
– Nắm được các cách thức định vị sản phẩm/ dịch vụ trên thị trường.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »